راهنمای خرید بهترین مارک سبزی خرد کن

خصوصیات یک دستگاه سبزی خردکن ایده آل جهت آشپزخانه صنعتی و یا خانگی:

 • مصرف کننده دستگاه نتواند هرچند با بی احتیاطی، خود را به خطر بیاندازد.

 • هنگام دست بردن به داخل مخزن جهت تخلیه مواد، روشن شدن دستگاه غیرممکن باشد.

 • عدم باز شدن دریچه تخلیه دستگاه سبزی خردکن هنگام روشن بودن آن.

 • دستگاه سبزی خردکن دارای نشان استاندارد و ایمنی باشد.

 • سهولت نصب و برداشتن تیغه های دستگاه سبزی خردکن.

 • خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد.

 • مجهز به میکروسوئیج ایمنی باشد.

 • دارای قفل کودک باشد.

دستگاه سبزی خردکن صنعتی و یا خانگی مانند بسیاری از وسایل برقی الکتریکی که در آشپزخانه های تجاری و یا خانگی مورد استفاده قرار می گیرد؛ در صورت عدم توجه به نکات ایمنی و استانداردهای دستگاه می تواند بسیار خطرناک باشد و سلامتی انسان را به خطر بیاندازد که گاهی موجب خسارات سنگین و جبران ناپذیری برای استفاده کننده می شود.منظور از استاندارها مجموعه ای از قوانین بایدها و نبایدهای است که تولید کننده محصول باید آن را رعایت و محصول بی خطری را به مشتریان عرضه نماید.

نکات ایمنی دستگاه سبزی خردکن:

 • دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.

 • استفاده از دستگاه سبزی خردکن با نشان استاندارد.

 • درب ناودانی از بیرون باز نمی شــود. پس ســعی در باز کردن آن نکنید.

 • تیغه ی دســتگاه بســیار تیز اســت و باید نهایت دقت را هنگام جابجایی وشستشوی آن به عمل آورید.

 • قسمت محفظه ی موتور را در آب فرو نکنید.

 • هنگام کند شدن تیغه، از دستگاه استفاده نکنید.

 • پس از خرد کردن حداکثر 15 تا 20 کیلوگرم سبزی، به موتور استراحت دهید تا کامال خنک شود

 • پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز خارج کنید.

روش راه اندازی دستگاه سبزی خردکن خانگی

 • ابتدا باید سبزی ها را کامل خشک کرده و در مخزن دستگاه بریزیم.

 • سبزی ها را نباید فشرده کرد و می توان آنها را حداکثر تا زیر لبه ی در پرکرد.

 • سپس در دستگاه را روی محل مخصوص گذاشته و محل فلش روی در را فشار داد(این کار باید تا پایان خرد شدن سبزی ها ادامه پیدا کند)

 • پس از خرد شدن سبزی ها باید دست را از روی در دستگاه برداشت تا سبزی خردکن فورا قطع شود.

اجزای اصلی دستگاه سبزی خردکن خانگی و صنعتی

 • بدنه و پایه

 • الکتروموتور

 • دستگیره و قالب

 • تیغه

 • کلید روشن و خاموش

 • متعلقات