دستگاه سبزی خردکن برقی دستی و صنعتی ایرانی

در گذشته معمولا برای خرد کردن سبزیهای مورد استفاده در غذا از چاقو های بزرگی استفاده می شد. که این امر