شهر  نام ونام خانوادگی آدرس شماره تماس
دورود  دالوندی خیابان خیام شرقی، روبروی نانوایی لک، تعمیرگاه لوازم خانگی دالوندی ۰۶۶-۴۳۲۴۱۹۲۹
ازنا  امانی خیابان مطهری پلاک ۱۴۰ ۰۹۱۳۱۶۶۴۳۱۳
خرم اباد حسن پور خیابان حافظ، بازار روز، نرسیده به امام زاده زیدبن علی، خدمات فنی حسن پور ۰۶۶-۳۳۳۲۰۲۸۸
نورآباد  مرادیان خیابان امام- روبروی شبکه هفت تیر- خدمات فنی مرادیان ۰۶۶-۳۲۷۲۸۲۵۵
بروجرد صوفی خیابان حافظ جنوبی، پلاک ۱۸۷ و ۱۸۵ ، خدمات فنی LG ۰۶۶-۴۲۶۲۷۹۰۶
الیگودرز صلواتی سه راه رودکی، تعمیرگاه صلواتی ۰۶۶-۴۳۳۳۱۳۵۵