شهر  نام ونام خانوادگی آدرس شماره تماس
دورود  دالوندی خیابان خیام شرقی، روبروی نانوایی لک، تعمیرگاه لوازم خانگی دالوندی 066-43241929
ازنا  امانی خیابان مطهری پلاک 140 09131664313
خرم اباد حسن پور خیابان حافظ، بازار روز، نرسیده به امام زاده زیدبن علی، خدمات فنی حسن پور 066-33320288
نورآباد  مرادیان خیابان امام- روبروی شبکه هفت تیر- خدمات فنی مرادیان 066-32728255
بروجرد صوفی خیابان حافظ جنوبی، پلاک 187 و 185 ، خدمات فنی LG 066-42627906
الیگودرز صلواتی سه راه رودکی، تعمیرگاه صلواتی 066-43331355