شهر  نام ونام خانوادگی آدرس شماره تماس
ساوه  حسینی خیابان کارگر، بین کارگر ۵ و ۱۵ خرداد شرقی ۰۸۶-۴۲۲۴۰۶۸۶
دلیجان محمدی خیابان طالقانی، پشت مسجد جامع، تعمیرگاه پارس خزر ۰۸۶-۴۴۲۴۳۱۴۷
اراک بهمن خوش نمکیان ابتدای خیابان جهانگیری، نبش کوچه ولیعصر، الکتریکی مهر ۹۱۸۳۴۹۸۸۱۸